آرمان تبریز-كليه‌ی هزينه‌هاي جابجايي يا نصب تجهيزات جديد در محل ساختمان پست برعهده‌ی متقاضی است.

آرمان تبریز-کلیه‌ی هزینه‌های جابجایی یا نصب تجهیزات جدید در محل ساختمان پست برعهده‌ی متقاضی است.
به گزارش خبرنگار ما از تبریز؛ با توجه به ابهاماتی که اخیرا در خصوص جابجایی پست‌های توزیع برق تبریز برای شهروندان در فضای مجازی به‌وجود آمده است لازم است توضیحاتی در رابطه با فرایند انجام و نحوه‌ی جابجایی پست‌های زمینی ارائه شود:
۱- در صورتیکه بنا به علل مختلف از سوی دستگاه‌های اجرایی و یا شهرداری، ضرورت جابجایی پست توزیع برق وجود داشته باشد با ارائه‌ی درخواست از سوی متقاضی، برق تبریز نسبت به ملاحظات و امکان جابجایی پست و شرایط جابجایی، بررسی‌های کارشناسی را انجام می‌دهد و درصورتی‌که امکان جابجایی میسر باشد شرایط و الزامات را به واحد متقاضی منعکس می‌نماید. متقاضی مطابق با نقشه‌های ساختمان پست باید در مکان جدید مورد تایید شرکت نسبت به احداث ساختمان پست اقدام نماید و کلیه‌ی هزینه‌های جابجایی تجهیزات و یا نصب تجهیزات جدید در محل ساختمان پست را تقبل کند.
۲- با توجه به اینکه مالکیت زمین پست‌ها و نیز خود تاسیسات متعلق به دولت و وزارت نیرو است، قبل از انجام جابجایی، گزارش امکان‌سنجی و مطالعات و بررسی‌های فنی و توافقات مابین شرکت توزیع و متقاضی و نیز مصوبه‌ی هیات مدیره مبنی بر موافقت با جابجایی پست باید برای شرکت توانیر و دفتر مجامع شرکت انعکاس یابد تا موافقت لازم را اعلام کنند و جابجایی پست‌ها و اقدامات اجرایی منوط بر موافقت مجمع و شرکت توانیر است.
۳- جابجایی پست‌های توزیع، دشواری‌ها و هزینه‌های زیادی تحمیل می‌کند. معمولا کابل‌های فشار متوسط بصورت ورودی و خروجی به پست‌ها جهت تغذیه‌ی پست و نیز مانور پست احداث می‌شود و همچنین تعداد فیدرهای فشار ضعیف خروجی که از پست‌ها خارج می‌شوند و تعداد حدود هشت خروجی را شامل می‌شود و هر کدام از فیدرهای فشار ضعیف، مسیر شبکه‌ی فشار ضعیفی را تغذیه می‌کند و در پروژه‌های جابجایی پست‌ها باید پست سیاری با ظرفیت متناسب با ظرفیت پست زمینی موجود در محل استقرار یابد و بار پست موجود به پست سیار منتقل شود. سپس تجهیزات پست برکنار و به محل جدید احداثی منتقل شود و پس از تجهیز و راه‌اندازی پست جدید، پست سیار نیز از محل جمع‌آوری شود. با توجه به دشواری‌ها و هزینه‌بر بودن این مراحل، جابجایی‌ها صرفا در مواقعی که ضرورت بسیار بالایی وجود داشته باشد انجام می‌شود.
۴- در حال حاضر مطابق با درخواست‌های شهرداران محترم مناطق و با طی مراحل تشریح شده، تعدادی از پست‌ها جابجا شده‌اند و یا مراحل جابجایی در حال انجام است و می‌توان به جابجایی پست‌های ترکه و خادم گمرک در حوزه‌ی شهرداری منطقه‌ی چهار تبریز اشاره کرد که مراحل جابجایی بطور کامل انجام شده است و یا جابجایی دو دستگاه پست زمینی در دروازه‌ی تهران که در مسیر اجرای باند کندرو نیاز به جابجایی وجود داشت و با شهردار محترم منطقه ۵ توافقات انجام شده و طرفین در حال پیگیری اقدامات می‌باشند. حسام ایازی خبرنگار آریا در تبریز