آرمان تبریز-روغن نیمه جامد پنج کیلویی ویژه کارکنان و  بازنشستگان نیروهای مسلح در فروشگاه‌های اتکا توزیع شد.

آرمان تبریز-روغن نیمه جامد پنج کیلویی ویژه کارکنان و  بازنشستگان نیروهای مسلح در فروشگاه‌های اتکا توزیع شد.
به گزارش خبرنگار ما، سازمان اتکا با توجه به تحریم های ظالمانه اقتصادی تلاش میکند که بتواند از طریق افزایش ظرفیت تولید نیاز جامعه هدف و مخاطبان را تأمین کند.
این سازمان در تلاش است از طریق تأمین مایحتاج اساسی مردم به ویژه نیروهای مسلح نقش موثری را در ایجاد و توازن اقتصادی و تعادل بازار ایجاد نماید.
لازم به ذکر است خانواده نیروهای مسلح صرفا با داشتن حکمت کارت با مراجعه به فروشگاه‌های اتکا در سراسر کشور میتوانند از خدمات این سازمان بهره‌مند شوند