آرمان تبریز-معاون خدمات شهری، فنی و عمرانی و مسئول بحران منطقه یک به منظور رفع مخاطرات از نقاط خطرساز سطح منطقه بازدید به عمل آوردند.

آرمان تبریز-معاون خدمات شهری، فنی و عمرانی و مسئول بحران منطقه یک به منظور رفع مخاطرات از نقاط خطرساز سطح منطقه بازدید به عمل آوردند.
به خبرنگار ما تبریز، به منظور رفع مخاطرات احتمالی در نقاط خطرساز سطح حوزه معاونت خدمات شهری و فنی و عمرانی و مسئول بحران منطقه بازدیدهای میدانی به عمل آوردند.

بر اساس این گزارش در این بازدید که کارشناسان واحدهای مربوطه نیز حضور داشتند، نقاط خطرساز مناطق کم برخوردار مورد بازدید قرار گرفته و معاونین خدمات شهری و فنی و عمرانی جهت رفع موانع و پیشگیری از مشکلات احتمالی تصمیمات اجرایی را اعمال و در دستور کار قرار دادند.
شایان ذکر است در این بازدید اعلام شد: نظر به ساخت و سازهای غیر مجاز سالیان قبل در دل کوه و ما بین شکاف سنگ های عظیم در اثر بارش های سنوات قبل برخی از این مکان ها کاملا خطرساز می باشد و باید سریعاً اقدامات لازم به عمل آمده و رفع خطر گردد که معاون خدمات شهری و عمرانی از آغاز عملیات اجرایی آنها خبر دادند.