آرمان تبریز-شرکت توزیع نیروی برق تبریز در جشنواره‌ی شهید رجایی استان آذربایجان‌شرقی به عنوان دستگاه برتر در شاخص مناسب‌سازی فضاهای اداری جهت استفاده معلولین و جانبازان شناخته شد.

آرمان تبریز-شرکت توزیع نیروی برق تبریز در جشنواره‌ی شهید رجایی استان آذربایجان‌شرقی به عنوان دستگاه برتر در شاخص مناسب‌سازی فضاهای اداری جهت استفاده معلولین و جانبازان شناخته شد.

به گزارش خبرنگارما در تبریز؛ براساس ارزیابی‌های صورت گرفته توسط دبیرخانه‌ی ستاد عالی هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی استان آذربایجان‌شرقی، برق تبریز به عنوان دستگاه برتر در شاخص مناسب‌سازی فضاهای اداری جهت استفاده معلولین و جانبازان شناخته شد و طی لوحی از مساعی بی‌دریغ مدیرعامل و همکاران تلاشگر این شرکت در راستای برابرسازی و فراهم ساختن بسترهای مشارکت و ایمنی افراد دارای معلولیت تقدیر به‌عمل آمد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز در این رابطه با بیان اینکه صیانت از حقوق شهروندان و اجرای مصوبه‌ی حقوق شهروندی یکی از راهبردهای اساسی این شرکت است، افزود: بر این اساس، برق تبریز، ایجاد تسهیلات برای جانبازان و توان‌خواهان عزیز را در اولویت قرارداده و به صورت مستمر اجرای پروژه‌های مناسب‌سازی ساختمان‌های اداری را برای عزیزان دنبال می‌کند.

عادل کاظمی در پایان به اقداماتی که در این خصوص انجام یافته است اشاره کرد و گفت: ایجاد رمپ و مناسب‌سازی ورودی‌های ساختمان‌های اداری، مناسب‌سازی آسانسورهای شرکت، توسعه‌ی خدمات غیر حضوری، مناسب‌سازی پورتال شرکت برای توان‌خواهان و جانبازان و استانداردسازی سرویس‌های بهداشتی مطابق ضوابط ابلاغی از جمله اقداماتی است که در راستای مناسب‌سازی فضاهای اداری جهت استفاده معلولین و جانبازان در شرکت توزیع نیروی برق تبریز انجام شده است.