آرمان تبریز-رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تبریز تهیه و تدوین چشم انداز ۱۲ ساله شهرداری تبریز را اقدامی مهم و ثمربخش برای آینده شهر عنوان کرد.

آرمان تبریز-رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تبریز تهیه و تدوین چشم انداز ۱۲ ساله شهرداری تبریز را اقدامی مهم و ثمربخش برای آینده شهر عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ محمدباقر بهشتی در گفتگو با برنامه رادیویی شهریمیز با بیان این مطلب اظهار داشت: کلیات این چشم انداز پس از برگزاری جلسات متعدد بین شورا و شهرداری، سازمان‌ها و نهادهای دیگر و صاحب نظران شهری تصویب شد.

بهشتی با اشاره به جزئیات این چشم انداز ۱۲ ساله، گفت: این چشم انداز در سال ۹۷ با همکاری شورا و شهرداری تبریز تهیه شده است که از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و تا ۱۴۰۹ به اتمام می‌رسد.

وی موضوع آینده نگری برای تبریز را از نکات مورد توجه در این چشم انداز عنوان کرده و افزود: در این چشم انداز مشخص شده که برای تبریز در ۱۴۰۹ چه اتفاقی رخ می دهد و پیش بینی ما از آینده تبریز به چه صورت است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تبریز همچنین ادامه داد: در قالب این چشم انداز باید برنامه ۵ ساله‌ای تدوین می‌شد که افق این برنامه نیز از ۱۳۹۸ شروع و ۱۴۰۲ به پایان می‌رسد.

بهشتی با اشاره به اینکه امسال نخستین سال از برنامه پنج ساله است، خاطرنشان کرد: تلاش داریم شهرداری تبریز همیشه برنامه ۵ ساله داشته باشد. این اقدام هم اکنون  آغاز شده و در صورت پیشبرد هر چه بیشتر می تواند خدمات مهمی برای شهر به ثمر داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه لایحه بودجه ۹۸ به مراتب کیفی تر از لایحه بودجه ۹۷ است، اظهار داشت: به مرور زمان سعی داریم لوایح بودجه یا بودجه مصوب بهتر از قبل باشد.

عضو شورای شهر تبریز، کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر را بازوی تخصصی برنامه‌ریزی و بودجه ریزی شورای شهر دانسته و گفت: تمام لوایحی که به شهرداری می‌آید و به خصوص آن موضوعاتی که مربوط به بودجه ریزی و برنامه ریزی است همه به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده شده و بررسی کارشناسی می شود.