آرمان تبریز-مهندس ایمان غنی زاده در مراسم تودیع و معارفه سرپرست معاونت بهره برداری و سرپرست امور مالی گفت : ارتقاء همکاران بایستی بر اساس چارت مصوب سازمانی باشد و معاونین و مدیران بایستی در شرح وظایف سازمانی این امر را رعایت کنند.

آرمان تبریز-مهندس ایمان غنی زاده در مراسم تودیع و معارفه سرپرست معاونت بهره برداری و سرپرست امور مالی گفت : ارتقاء همکاران بایستی بر اساس چارت مصوب سازمانی باشد و معاونین و مدیران بایستی در شرح وظایف سازمانی این امر را رعایت کنند.
به گزارش خبرنگارما در تبریز؛وی همکاری و تعامل با همدیگر برای وحدت بیشتر و پیشبرد کارها و وظایف سازمانی را بسیار با اهمیت دانست و افزود: وضعیت فعلی اقتصادی و کرونا موجب بوجود آمدن مشکلات بسیاری در تامین ناوگان و تعمیرات و خدمات رسانی شده است که بایستی در این شرایط حتما هزینه ها مدیریت شود و امر تعمیر بجای تعویض قطعه باید در حوزه ی تعمیرگاهی مدنظر قرار گیرد.
مهندس غنی زاده لزوم توجه به نگهداری و تعمیرات ناوگان و تاسیسات را در شرایط حاضر ضروری برشمرد و در ادامه تصریح کرد: موارد مربوط به مدیریت زمان و هزینه- نظم و انضباط کاری- مدیریت نگهداری و تعمیرات و بهداشت حتما باید رعایت شود.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه افزود: نظم و انضباط سازمانی در معاونت بهره برداری بعنوان یکی از حوزه های بسیار مهم در امر خدمات رسانی که با شهروندان عزیز در ارتباط مستقیم می باشد بسیار مهم می باشد و در بحث خدمات دهی روسای امور حرکت-ناظرین و بازرسین مناطق باید در نظارت بر فعالیت ناوگان حتما جدی باشند و به عنوان فرد دارای مسئولیت به وظایف محوله به نحو احسن رعایت کنیم
وی در خصوص وضعیت کرونایی نیز گفت: بایستی ضمن رعایت بهداشت روانی کارکنان در شرایط فعلی خدمات دهی منظم و با برنامه به شهروندان بعنوان اصلی ترین وظیفه اتوبوسرانی باید مد نظر قرار گیرد و نظافت و ضدعفونی ایستگاهها و سایبانها و رسیدگی کارهای مراجعین نیز به طور مستمر ادامه یابد و امر نظارت بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی از شروع فعالیت تا پایان شب بدون استثناء باید رسیدگی شود .
شایان ذکر است در پایان این مراسم مهندس محمد علیون بعنوان سرپرست معاونت بهره برداری و مهندس اباسلت توحیدی فر بعنوان سرپرست امور مالی معرفی و از زحمان مهندس موسی زاده معاون سابق بهره برداری و مهندس ثقتی مدیر سابق امور مالی قدردانی شد.