آرمان تبریز-میانگین بلند مدت بارش در آذربایجان شرقی در سال زراعی جاری نسبت به بلند مدت، 59 درصد افزایش یافته است.

آرمان تبریز-میانگین بلند مدت بارش در آذربایجان شرقی در سال زراعی جاری نسبت به بلند مدت، ۵۹ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،مدیرکل هواشناسی استان گفت: میانگین بارش در آذربایجان شرقی، از اول مهر ۹۷ تا شانزدهم فروردین ماه امسال ۲۶۶٫۲ میلی‌متر به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۱ درصد و در مقایسه با بلند مدت ۵۹ درصد افزایش نشان می دهد که با توجه به این آمار، استان حدود ۹۴ درصد از بارش سالانه خود را در زمان یادشده دریافت کرده است.
دولتی مهر افزود: بیش‌ترین میزان بارندگی در سال زراعی جاری با حدود ۳۳۵٫۶ میلی متر از شهرستان ملکان و کمترین میزان بارندگی با ۲۲۱٫۸ میلی متر از شهرستان سراب به ثبت رسیده است.
وی اضافه کرد : میزان بارندگی ثبت شده در سال زراعی جاری در شهرستان تبریز ۲۵۶٫۴میلی متر بوده که نسبت به سال گذشته ۲۷٫۱ درصد و نسبت به بلند مدت ۶۲ درصد افزایش داشته است.
مدیر کل هواشناسی استان با اشاره به دمای استان گفت: طی سال آبی جاری دمای استان به طور میانگین ۵٫۴ درجه بوده که نسبت به سال گذشته ۱٫۳ درجه کاهش و نسبت به بلند مدت یک درجه افزایش نشان می دهد که در این میان خدآفرین با میانگین دمای ۸٫۷ درجه بیشترین دما و شهرستان سراب با میانگین دمای ۳٫۱ درجه کمترین میزان دما را داشته اند.