آرمان تبریز-سیاست ها و برنامه های شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در دیدار مدیرعامل شرکت با مدیران ستادی و شهرستانی تبیین شد.

آرمان تبریز-سیاست ها و برنامه های شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در دیدار مدیرعامل شرکت با مدیران ستادی و شهرستانی تبیین شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مدیرعامل شرکت در جلسه ای با حضور اعضای هیئت مدیره، معاونان و مدیران ستادی و شهرستانی، به تبیین و تشریح سیاستها، برنامه ها، اولویت ها و چشم انداز فعالیت های واحدهای مختلف شرکت در سال ۱۳۹۸ پرداخت.

بر اساس این گزارش مشروح سخنان مدیرعامل شرکت به منظور انجام فعالیت های هدفمند، متمرکز و هماهنگ در سطح ستاد و شهرستانها، متعاقباً در اختیار همکاران قرار خواهد گرفت.