مهر تبریز-نرخ خدمات مسافربری شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز در سال ۱۳۹۸ اعلام شد.

مهر تبریز-نرخ خدمات مسافربری شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز در سال ۱۳۹۸ اعلام شد.

به گزارش خبرنگار ما؛بر اساس اعلام شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز از امروز شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ بلیط اعتباری برای هر نفر ۷۰۰۰ ریال و بلیط تک سفره برای هر نفر ۹۰۰۰ ریال تعیین شده است.

مسافران می توانند با تهیه کارت بلیط های اعتباری، ‌ علاوه بر انجام سفر با هزینه ۷۰۰۰ ریال، در فرهنگ سازی و کمک به حفاظت از محیط زیست از طریق کاهش انتشار بلیط های کاغذی شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز را یاری کنند.