آرمان تبریز-‎مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشکده طب سنتی با حضور دکتر صومی رئیس دانشگاه و حاج آقاخیری مسئول نهاد رهبری برگزار شد.

آرمان تبریز-‎مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشکده طب سنتی با حضور دکتر صومی رئیس دانشگاه و حاج آقاخیری مسئول نهاد رهبری برگزار شد.
‎به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشکده طب سنتی  حضور دکتر صومی رئیس دانشگاه و حاج آقا خیری مسئول  نهاد رهبری در مورخه نوزدهم مهر ماه برگزار شد.
در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از زحمات دکتر حجت پور فتحی،دکتر علی اکبر طاهر اقدم بعنوان سرپرست جدید دانشکده طب سنتی معرفی شد. این جلسه با رعایت تمامی پروتکلهای بهداشتی و درمانی، با حضور معاونین دانشگاه و دانشکده پزشکی انجام شد.