آرمان تبریز-رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی گفت: در راستای ارتقای سطح دانشی قضات و کارکنان بخش قضایی دادگستری استان طی شش ماهه نخست سال جاری 14 عنوان دوره آموزشی با حضور 2 هزار و 865 نفر شرکت کننده برگزار شده است.

آرمان تبریز-رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی گفت: در راستای ارتقای سطح دانشی قضات و کارکنان بخش قضایی دادگستری استان طی شش ماهه نخست سال جاری ۱۴ عنوان دوره آموزشی با حضور ۲ هزار و ۸۶۵ نفر شرکت کننده برگزار شده است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، موسی خلیل اللهی در خصوص برگزاری آموزش های قضایی در دادگستری استان، اظهار داشت: موضوع آموزش و دانش افزایی شاغلین حوزه قضایی یکی از اولویت های اصلی دستگاه قضایی بوده و هیچ کسی بی نیاز از دانش افزایی و به روز رسانی داشته های علمی خود نیست.
وی با بیان اینکه هرچند قضات استان در سطوح بالای علمی قرار دارند افزود: با این وجود به روز رسانی اطلاعات و شناخت موضوعات مختلف دارای اهمیت بوده و ضروری است.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی اضافه کرد: در راستای ارتقای سطح دانشی قضات و کارکنان بخش قضایی دادگستری استان طی شش ماهه نخست سال جاری ۱۴ عنوان دوره آموزشی با حضور ۲ هزار و ۸۶۵ نفر شرکت کننده برگزار شده است.
وی ادامه داد: دوره های آموزشی در قالب کارگاه های آموزشی و همایش در مدت زمان ۲۲ هزار و ۹۵ نفر ساعت در موضوعات مختلف برگزار شده است.