آرمان تبریز-مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی از ارائه 12 هزار و 938 نفر دوره آموزشهای مهارتی در بخش دولتی با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در راستای پیشگیری از ابتلا به بیماری کووید 19 در سه ماهه اول سال 99 در استان خبر داد.

آرمان تبریز-مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی از ارائه ۱۲ هزار و ۹۳۸ نفر دوره آموزشهای مهارتی در بخش دولتی با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در راستای پیشگیری از ابتلا به بیماری کووید ۱۹ در سه ماهه اول سال ۹۹ در استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، رضا اختیار وکالتی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان از ارائه ۱۲ هزار و ۹۳۸ نفر دوره آموزشهای فنی و مهارتی در بخش دولتی در شش ماهه اول سال جاری در استان خبر داد.
رضا اختیار وکالتی ادامه داد: آموزشهای فنی و حرفه ای در چهار حوزه ؛ خدمات، صنعت، فرهنگ و هنر و کشاورزی توسط بخش دولتی ارائه می شوند.
وی در ادامه افزود: خدمات آموزشی در پادگان ها، سکونت گاههای غیر رسمی(حاشیه نشینی شهرها)، کارگاههای ثابت شهری و سیّار، کارگاههای آموزشی در زندان ها، صنایع، عشایر، کارگاههای مهارت آموزی در محیط کار واقعی و مرکز مدیرت مهارت آموزی و مشاوره شغلی ارائه می گردد.
وکالتی اظهار داشت: از مجموع آموزشهای ارائه شده، مراکز ثابت شهری با ارائه ۵ هزار و ۵۹۳ نفر دوره، سیّار شهری ۹۰۵، روستاها و عشایر۸۸۴، پادگان ۲ هزار و ۱۹۴، زندان ۱هزار و ۳۲۷، صنایع ۵۸۴، سکونتگاههای غیر رسمی ۴۷۴، کارگاه مهارت آموزی در محیط کار واقعی ۶۳۰، مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی ۳۴۷ نفر دوره را به خود اختصاص داده اند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی افزود: از مجموع آموزشهای مهارتی ارائه شده؛ ۲هزار و ۴۶۱ نفردوره بانوان و ۱۰هزار و ۳۸۰ نفر دوره آقایان از این آموزشها بهره برده اند.
وی افزود: آموزشهای فنی و حرفه ای در خوشه های صنعت به تعداد ۷ هزار و ۹۷۴ نفر، فرهنگ و هنر ۵۴۶ نفر، خدمات ۳ هزار و ۵۵۳ نفر و کشاورزی ۸۰۲ نفر دوره می باشد.
وکالتی خاطرنشان ساخت: عملکرد آموزش های ارائه شده این اداره کل در شش ماهه اول سال جاری بر اساس نفر- ساعت، ۲ میلیون و ۸۹۹ هزار و ۴۴۸ نفر- ساعت بوده است.
وی در پایان تصریح نمود: فعالیتهای آموزشی این اداره کل همچنان با حفظ فاصله گذاری های اجتماعی و رعایت شیوه نامه های بهداشتی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای تبریز و شهرستانها اجرا می گردد.