آرمان تبریز-خداحافظ ای خالق بی همتای ربنای افطارهای ماه رمضان. خداحافظ ای خالق آواز باور نکردنی ابوعطا (عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی...). خداحافظ ای خسرو آواز ایران.

آرمان تبریز-خداحافظ ای خالق بی همتای ربنای افطارهای ماه رمضان.
خداحافظ ای خالق آواز باور نکردنی ابوعطا (عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی…).
خداحافظ ای خسرو آواز ایران.

برو!!! این دنیائی که من دیدم؛ هیچ ارزش دیدن، غصه خوردن و زیستن نداشت.
دنیائی پر از: زر، زور، تزویر، فقر، نفاق، جنگ، جنایت، خیانت، خونریزی، خشونت، خرافات، تجاوز، تحجر، دروغ، بی رحمی، هزارچهرگی، کینه، نفرت، تسلط ظالمان بر مظلومان، تسلط نادان ها بر دانایان، تسلط کوتوله ها بر شایستگان، تسلط پول بر دانش، تسلط منافع مادی شخصی بر تمام ارزش های والای انسانی و … بود.

استاد بزرگوارم؛ شما هم مثل من در طول این سالها دیدی که تحمل عذاب های جسمی بیماری سرطان؛ هرچند سخت و جانکاه بود، ولی خیلی قابل تحمل تر از عذاب های روحی، شماتت ها، زخم زبان ها، درک نکردن ها، بی تفاوتی ها، بداخلاقی ها، کم لطفی ها و … بود.

برو که این دنیا؛ جای انسان های وطن دوست، آزاده، وارسته، شریف و نجیبی همچون تو نیست!!!

روحت شاد و نام و یادت جاویدان باد.

جواد راستی