آرمان تبریز-رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، گفت: در بحث اشتغال زندانیان بر اساس برنامه های در نظر گرفته شده 900 نفر اشتغال پیش بینی شده بود که خوشبختانه در حال حاضر یک هزار و 830 نفر در زندان های استان مشغول کار هستند.

آرمان تبریز-رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، گفت: در بحث اشتغال زندانیان بر اساس برنامه های در نظر گرفته شده ۹۰۰ نفر اشتغال پیش بینی شده بود که خوشبختانه در حال حاضر یک هزار و ۸۳۰ نفر در زندان های استان مشغول کار هستند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، موسی خلیل اللهی با اشاره به سیاست های تحولی قوه قضائیه در خصوص کاهش جمعیت کیفری، اظهار داشت: در راستای کاهش جمعیت کیفری بخشنامه ای در استان صادر شده و بر اساس آن برای هر کسی که قرار تامین صادر می شود اعم از وثیقه یا کفالت و آن فرد توان معرفی وثیقه ندارد تا ۱۷ عصر به زندان منتقل نمی شوند تا بتوانند وثیقه یا ضامن معرفی کنند.
وی افزود: در شش ماهه نخست سال جاری وضعیت ۲۹۸ نفر از متهمینی که قرار صادر شده بود و توان معرفی وثیقه نداشتند در زمان قاضی کشیک خوشبختانه منتهی به آزادی شدند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه در بحث نهاد های ارفاقی نیز نسب به سال گذشته ۷۵ درصد رشد در استان وجود داشته، ادامه داد: در بحث اشتغال زندانیان بر اساس برنامه های در نظر گرفته شده ۹۰۰ نفر اشتغال پیش بینی شده بود و خوشبختانه در حال حاضر یک هزار و ۸۳۰ نفر در زندان های استان مشغول کار هستند.
وی در ادامه گفت: با توجه به وضعیت موجود اقدامات خوبی در زندان های استان مخصوصا زندان تبریز، با استقرار تیمی در زندان روزانه تست «پی سی آر» انجام و همان روز نتایج از طریق علوم پزشکی تبریز اعلام می شود.