آرمان تبریز-اکیپ‌های خدمات شهری و فنی عمرانی شهرداری منطقه ۵ تبریز با انتقال سنگ از حاشیه اتوبان پاسداران و کوی الهیه از ریزش سنگ رفع خطر کردند.

آرمان تبریز-اکیپ‌های خدمات شهری و فنی عمرانی شهرداری منطقه ۵ تبریز با انتقال سنگ از حاشیه اتوبان پاسداران و کوی الهیه از ریزش سنگ رفع خطر کردند.

به گزارش خبرنگار ما، بر اساس دستور شهردار منطقه  ۵ مبنی بر رفع خطر از سنگ‌های واقع در محلاتی که مشرف به کوه عون بن علی هستند اکیپ‌های معاونت‌های خدمات شهری و فنی عمرانی اقدام به انتقال سنگ از حاشیه اتوبان پاسداران و خیابان سبلان در کوی الهیه کردند.

بر اساس این گزارش با نوار کشی و اعلام هشدار به شهروندان اکیپ‌های منطقه ۵ عملیات انتقال سنگ در این دو محل را اجرا کرده و پیش بینی می‌شود در سه ماهه اول سال از بخش وسیعی از محلاتی که با این مشکل مواجه هستند رفع خطر شود.