آرمان تبریز- مدیر کل راه آهن آذربایجان از انتقال آسیب دیدگان آذربایجانی سیل شیراز با قطار به شهر محل سکونتشان وانتقال و تحویل تعداد 11دستگاه خودرو متعلق به شهروندان اهل ارومیه و تبریز خبرداد .

آرمان تبریز- مدیر کل راه آهن آذربایجان از انتقال آسیب دیدگان آذربایجانی سیل شیراز با قطار به شهر محل سکونتشان وانتقال و تحویل تعداد ۱۱دستگاه خودرو متعلق به شهروندان اهل ارومیه و تبریز خبرداد .

شاپور ارصلانی افزود ” پیرو دستور مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اعزام آسیب دیدگان سیل شیراز به همراه تمامی اعضای خانواده آنان با قطار به شهر محل سکونتشان بصورت رایگان و همچنین جابجایی خودروهای حادثه دیدگان سیل شیراز بوسیله ناوگان باری راه آهن به سراسر کشور ، با پیگیری و هماهنگی قبلی امروز ۱۵ فروردین تعداد ۱۱دستگاه خودرو متعلق به شهروندان اهل ارومیه و تبریز که در سیل شیراز آسیب دیده بودند در چها واگن به ارومیه و تبریز حمل و تحویل صاحبان خودرو گردید.