آرمان تبریز-عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: کمیسیون شوراهای مجلس نامه ای را در رابطه با اضافه کردن ۴۰ نماینده مجلس به دولت نوشته است و آن هم این است که درواقع بارمالی آن ۲۰ نماینده اضافی را هم بپذیرد و دولت هم در جواب نامه گفته است که بارمالی این ۲۰ نفر اضافه را نمی پذیرم و عملا این موضوع برای مجلس یازدهم منتفی می شو

آرمان تبریز-عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: کمیسیون شوراهای مجلس نامه ای را در رابطه با اضافه کردن ۴۰ نماینده مجلس به دولت نوشته است و آن هم این است که درواقع بارمالی آن ۲۰ نماینده اضافی را هم بپذیرد و دولت هم در جواب نامه گفته است که بارمالی این ۲۰ نفر اضافه را نمی پذیرم و عملا این موضوع برای مجلس یازدهم منتفی می شود.
به گزارش خبرنگار ما؛ابوالفضل ابوترابی ، به طرح تقسیمات کشوری اشاره کرد و گفت: طبق قانون اساسی هر ۱۰ سال باید ۲۰ نفر به تعداد نمایندگان مجلس اضافه شود و در حال حاضر هم بایستی ۴۰ نفر به نمایندگان مجلس اضافه می شده است.

وی افزود: طبق قانون اساسی پیشنهاد افزایش تعدد نمایندگان مجلس به دلیل اینکه بار مالی دارد باید از سوی دولت پیشنهاد داده شود.

نماینده مردم نجف آباد تصریح کرد: افزایش ۲۰نفر نماینده مجلس اختلاف بین۲۹۰ نماینده مجلس را بوجود می آورد؛چرا که نماینده هر شهرستانی به دنبال اضافه کردن یک نماینده مجلس به شهر زیر نظرحوزه انتخابیه خود است.

ابوترابی اظهار کرد: در دوره نهم مجلس افزایش تعدد نمایندگان ۳ مرحله به رای گذاشته است که در هروهله رای مورد نیاز را نیاورده است و تجربه نشان داده است که اگر به رای گذاشته شود باز هم رای نمی آورد.

عضو فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون شوراهای مجلس نامه ای را در رابطه با اضافه کردن ۴۰ نماینده مجلس به دولت نوشته است و آن هم این است که درواقع بارمالی آن ۲۰ نماینده اضافی را هم بپذیرد و دولت هم در جواب نامه گفته است که بارمالی این ۲۰ نفر اضافه را نمی پذیرم و عملا این موضوع برای مجلس یازدهم منتفی می شود.

  • منبع خبر : خانه ملت