آرمان تبریز-با دستور شهردار تبریز گروه ۱۵ نفره از کارکنان سازمان مدیریت پسماند به منظور امداد رسانی به هموطنان سیل زده ایلام عازم این استان شدند.

آرمان تبریز-با دستور شهردار تبریز گروه ۱۵ نفره از کارکنان سازمان مدیریت پسماند به منظور امداد رسانی به هموطنان سیل زده ایلام عازم این استان شدند.

به گزارش خبرنگار ما؛شامگاه دوشنبه ۱۲ فروردین ماه، کاروان ۱۵ نفره امداد رسانی شهرداری تبریز به هموطنان سیل زده استان ایلام با بدرقه فریدون بابایی اقدم عضو شورای شهر تبریز عازم این استان شدند.

این گروه که از بین کارکنان سازمان پسماند و به صورت داوطلبانه انتخاب شده بودند، با تجهیزات لازم و با مدیریت تعدادی از پرسنل آتش نشانی به این استان اعزام شدند.

پیش تر با دستور شهردار تبریز گروه دیگری متشکل از پرسنل آتش نشانی به منظور امداد رسانی به هموطنان آسیب دیده استان گلستان به این منطقه اعزام شده بودند. گروه اعزامی به استان ایلام دومین گروه امداد رسانی شهرداری تبریز به مناطق آسیب دیده کشور است که با دستور شهردار تبریز به این منطقه اعزام می شوند.