آرمان تبریز-همزمان با روز طبیعت ۱۰۰۰بسته کیسه زباله همراه با بروشورهای حاوی نکات حفاظت از محیط زیست در روز سیزده فروردین (روز طبیعت )توزیع گردید.

آرمان تبریز-همزمان با روز طبیعت ۱۰۰۰بسته کیسه زباله همراه با بروشورهای حاوی نکات حفاظت از محیط زیست در روز سیزده فروردین (روز طبیعت )توزیع گردید.
به گزارش خبرنگار ما؛شهردار آذرشهر هدف از اجرای این طرح را حفظ محیط زیست و پاکیزه نگه داشتن طبیعت دانست و گفت؛‎ از آنجا که زباله یکی از مهمترین عوامل تهدیدکننده محیط زیست به شمار میرود و مدت زمان طولانی لازم است تا برخی زباله ها تجزیه شده و به چرخه طبیعت بازگردند،لذا اکیپ های خدمات شهری در ورودی پارک ها استقریافته اند تا شهروندان پس از بازگشت از طبیعت زباله ها و پسماندهای خود را تحویل دهند
ایمانی ‎در خاتمه ضمن قدردانی از مشارکت شهروندان در حفظ پاکیزگی محیط شهری و همکاری با نیروهای خدمات شهری از کلیه همشهریان و گردشگران خواست هنگام پناه بردن به طبیعت در روز ۱۳ بدر رعایت اخلاق طبیعت گردی را به هم نوعان خود توصیه و ضمن رعایت هنجارهای محیط زیستی واخلاق طبیعت‌گردی،این روز را فرصتی برای اشتی با طبیعت قرار دهند و مهمان قدرشناسی برای طبیعت باشند .تهیه کننده خبر / مهدی دهقانی