آرمان تبریز-ابوالفضل وصالی روزنامه نگار؛ بارش های سیل آسای بهاری در کنار بلایای فجیع و دل خراشی که برای برخی شهرها و روستاها در پی داشت و چه بسی خانه و کاشانه و مزارع بسیاری از هموطنان را در اقصی نقاط به کام خود کشید ، اما با پرکردن سدها و مرداب ها و دریاچه ها و چاه ها که در شرایط بحرانی و تهدید آمیز قرار داشتند ، برکت خود را به رخ کشید که هرقطره اش موجب سپاس وکرنش زمین تشنه ی ایران ازآسمان است !

آرمان تبریز-ابوالفضل وصالی/ بارش های سیل آسای بهاری در کنار بلایای فجیع و دل خراشی که برای برخی شهرها و روستاها در پی داشت و چه بسی خانه و کاشانه و مزارع بسیاری از هموطنان را در اقصی نقاط به کام خود کشید ، اما با پرکردن سدها و مرداب ها و دریاچه ها و چاه ها که در شرایط بحرانی و تهدید آمیز قرار داشتند ، برکت خود را به رخ کشید که هرقطره اش موجب سپاس وکرنش زمین تشنه ی ایران ازآسمان است !

و اما به گفته ی زیبای شاعر : «  باران که در لطافت طبعش خلاف نیست / در باغ لاله روید و در کوهسار خار » ، بنابراین اگر این نعمت و موهبت آسمانی که منشا خیر و برکت و حیات و نشاط است دراثربی تدبیری و خیره سری های بشر و تعدی او به حریم و محیط طبیعت باعث خسران و خرابی و هلاکت می شود ، چه نفرین بر آسمان !

دراین حال و هوای امداد معجزه آسای آسمان بر زمین چشم ها گریان هم ازاشک شوق نجات یک ملک وملت از بلای مهلک  تشنگی و خشک سالی وهم از فدا شدن تنی ازعزیزان جان باخته البته نه در سیل و طغیان آب  ، بلکه اکثر درآتش بی مبالاتی و بی تدبیری و خودکامگی برخی که چه بسی اعمال شان بحران سازی به جای بحران زدایی است !

یادمان نرود در پی چندین سال خشک سالی که  منجر به خشکیدن دریاچه ها و رودخانه ها و منابع زیر زمینی آب و قرار گرفتن اقلیم جغرافیای ایران درمعرض دهشتناک تهدید بزرگ شد ، تشکیل چندین ستاد بحران و احیاء و صرف میلیاردها بودجه وصدها مدیر و کارشناس و مامورو هزاران جلسه نتوانست  یک قطره ی دریا ازچند روز بارش آسمان چاره ساز

گردد واگراذعان شود که بارش های نجات بخش آسمانی درست در آخرین نفس های تشنگی سرزمین تفتیده ی ایران فریا درس مردم و طبیعت شد ، گزاف نیست !

صرفنظراز خسارت های جانی که بصورت جانسوزدر طغیان سیل وسیلاب دل همگان را جریحه دار کرد و جبران آن از عهده ی هرانسانی فراتر است و جز دعای رحمت برارواح آنان چاره نیست ، دیگر خسارات مادی ولو کمرشکن که بخشی از مردمان گوشه و کنارکشوردراثر آن هستی و نیستی خود را از دست داده اند ، کم و بیش حتی از دل برکات همین بارش

ها قابل تامین است ، به ویژه که بودجه های تخصیص یاقته برای ستادهای احیاء منابع آب و بحران هم می تواند به این امر اختصاص یابد و البته مسوولین رده بالای مملکت نیز کراراً وعده جبران تمامی تاوان سیل زدگان را داده اند !

با این حال پرهیز از افراط و بی مبالاتی ازاین برکات آسمانی و منابع حاصل از آن به مثابه مایه ی حیات و آبادانی امری جدی است که باید با عبرت ازتهدیدها و تنگناها ی چندین سال کمبود نگران کننده ی آن ، نصب العین همگان قرار بگیرد و از این عنصرحیات بخش که هیچ تضمینی به تکرارآن درآتی نیست ، کفران نعمت نشود .


باری در این فرصت که کلان شهرتبریزهنوزازآفات بلایا ایمن است و آسمان با این شهردرعین بارش های برکت آفرین مدارا کرده و ازسویی دریاچه ی اورمیه مقصد رودها و سدها جان تازه ای یافته است ، جا دارد دریاچه ی پارک بزرگ تبریز که برای آبادانی وسرسبزی و صفای غرب شهردرمجاورت فرودگاه بین المللی شمالغرب کشور ضرورت غیرقابل انکاردارد و

سال پیش درهوچی گری و هجمه ی نا معقول برخی رسانه ها ی مجازی به بهانه ی حمایت ازدریاچه ی اورمیه ،  اندوخته غیر موثربرای آن رهاسازی شد ، اینک با چند روز آب گیری ، سد دریاچه ی کوچک آن به حد اشباع رسیده و سرریزآن هم چنان به سوی گستره ی بزرگ آبی نگین آذربایجان « دریاچه ی اورمیه » جاری گردد .