آرمان تبریز- با پایان یافتن ساخت و اجرای موسیقی تیتراژ پایانی فصل دوم مجموعه «روزهای بیقراری» تولید سیمای مرکز آذربایجان شرقی، این سریال ملودرام در کنداکتور پخش شبکه دوم سیما قرار گرفت و از هفدهم فروردین ماه 1398 به طور مداوم هر شب رأس 21:30 به روی آنتن خواهد رفت.

آرمان تبریز- با پایان یافتن ساخت و اجرای موسیقی تیتراژ پایانی فصل دوم مجموعه «روزهای بیقراری» تولید سیمای مرکز آذربایجان شرقی، این سریال ملودرام در کنداکتور پخش شبکه دوم سیما قرار گرفت و از هفدهم فروردین ماه ۱۳۹۸ به طور مداوم هر شب رأس ۲۱:۳۰ به روی آنتن خواهد رفت.
به گزارش خبرنگار ما، این اولین سریال شبکه سهند است که با رویکرد پخش از شبکه های ملی تولید شده است.