آرمان تبریز؛به همت مجتمع مس سونگون و در پی شرایط اضطراری و نامساعد جوی ؛ عملیات لایروبی رودخانه فصلی تعدادی از روستای شهرستان ورزقان  اجرایی شد.

آرمان تبریز؛به همت مجتمع مس سونگون و در پی شرایط اضطراری و نامساعد جوی ؛ عملیات لایروبی رودخانه فصلی تعدادی از روستای شهرستان ورزقان  اجرایی شد.
لایروبی رودخانه فصلی روستای علویق توسط دهیاری با نظارت منابع آب شهرستان و با یک دستگاه بولدوزر که از سوی فرمانداری شهرستان تامین شده است.


لایروبی رودخانه داخل روستای صومعه دل توسط دهیاری با نظارت منابع آب شهرستان و با استفاده از ماشین آلات تامین شده از سوی مس سونگون و فرمانداری شهرستان ورزقان

لایروبی رودخانه داخل روستای تخمدل توسط دهیاری با نظارت منابع آب شهرستان و با استفاده از ماشین‌آلات تامین شده از سوی فرمانداری شهرستان