آرمان تبریز-معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز از عبور اسناد آرشیو الکترونیکی سیستم یکپارچه شهرسازی از مرز ۱۲ میلیون برگ خبر داد.

آرمان تبریز-معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز از عبور اسناد آرشیو الکترونیکی سیستم یکپارچه شهرسازی از مرز ۱۲ میلیون برگ خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛محمد عزتی با اعلام این خبر اظهار داشت: به دنبال شروع مکانیزه کردن خدمات شهرسازی در شهرداری تبریز و ضرورت آرشیو سوابق و مجوزهای شهرسازی صادره در مناطق و برابر آمار استخراجی از سیستم یکپارچه شهرسازی، تعداد برگه های آشیو الکترونیکی از مرز ۱۲ میلیون برگ گذشت.

عزتی با اعلام این موضوع یادآور شد: به همت همکاران شهرسازی مناطق دهگانه شهرداری، حدود ۲۷۱ هزار پرونده جمعاً بالغ بر ۱۲ میلیون برگ اسکن و آرشیو الکترونیکی شده است.

وی اظهار امیدواری کرد که با تکمیل این فرایند، در آینده نزدیک شاهد واگذاری سوابق الکترونیکی به خود مردم از طریق اینترنت در سامانه خدمات شهروندان خواهیم بود.