آرمان تبریز-با توجه به هشدارهای صادره توسط سازمان هواشناسی در خصوص نفوذ سامانه بارشی جدید و فعال به استان وحسب  وجود پوشش برفی در ارتفاعات استان  و احتمال افزایش دما و ذوب برفی طی روزهای آتی ، مطابق نتایج مدل های شبیه سازی و پیش بینی وقوع سیلاب، انتظار میرود طی روزهای شنبه و یکشنبه 10 و 11 فروردین ماه، میزان جریان آب در رودخانه های استان به ویژه در شهرستانهای میانه،چاراویماق، هشترود،مراغه، آذرشهر ،بستان آباد ،سراب، هریس و شبستر افزایش یابد.

آرمان تبریز-با توجه به هشدارهای صادره توسط سازمان هواشناسی در خصوص نفوذ سامانه بارشی جدید و فعال به استان وحسب  وجود پوشش برفی در ارتفاعات استان  و احتمال افزایش دما و ذوب برفی طی روزهای آتی ، مطابق نتایج مدل های شبیه سازی و پیش بینی وقوع سیلاب، انتظار میرود طی روزهای شنبه و یکشنبه ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه، میزان جریان آب در رودخانه های استان به ویژه در شهرستانهای میانه،چاراویماق، هشترود،مراغه، آذرشهر ،بستان آباد ،سراب، هریس و شبستر افزایش یابد.

لذا از کلیه هم استانی های عزیز به ویژه ساکنان اطراف رودخانه های مناطق تحت تاثیر خصوصا کشاورزان و روستائیان عزیز در خواست می شود ضمن رعایت موارد ایمنی و احتیاط ،از تردد در مناطق خطر آفرین رودخانه ها و نیز چادر زدن و توقف در نزدیکی رودخانه ها برای استراحت یا  عکاسی اکیدا خوداری نموده و نسبت به برچیدن تمامی اعیانی  و اشجار موجود در حدود قانونی مجاری فوق اقدامات عاجل معمول فرمایند.

   شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

کارگروه تخصصی مخاطرات سیل و رودخانه های استان