آرمان تبریز-خانه تکانی سنتی است که از دیر باز در ماههای پایانی سال برای استقبال از بهار انجام می شود که برگرفته از تازگی و نو شدن می باشد و همزمان با خانه تکانی در روزهای پایانی سال شهروندان محترم بر اساس یک سنت نیکو و دیرینه مبادرت به خانه تکانی ، شستشو ، نظافت و بهداشت منازل می نمایند که امسال نیز با برگزاری کمپین خانه تکانی و مدیریت مصرف آب با شعار "در خانه تکانی ها یمان مراقب آب باشیم " وبا همکاری و مشارکت شهروندان ، در مصرف آب صرفه جویی خواهیم کرد .

آرمان تبریز-خانه تکانی سنتی است که از دیر باز در ماههای پایانی سال برای استقبال از بهار انجام می شود که برگرفته از تازگی و نو شدن می باشد و همزمان با خانه تکانی در روزهای پایانی سال شهروندان محترم بر اساس یک سنت نیکو و دیرینه مبادرت به خانه تکانی ، شستشو ، نظافت و بهداشت منازل می نمایند که امسال نیز با برگزاری کمپین خانه تکانی و مدیریت مصرف آب با شعار “در خانه تکانی ها یمان مراقب آب باشیم ” وبا همکاری و مشارکت شهروندان ، در مصرف آب صرفه جویی خواهیم کرد .
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،خانه تکانی سنتی است که از دیر باز در ماههای پایانی سال برای استقبال از بهار انجام می شود که برگرفته از تازگی و نو شدن می باشد و همزمان با خانه تکانی در روزهای پایانی سال شهروندان محترم بر اساس یک سنت نیکو و دیرینه مبادرت به خانه تکانی ، شستشو ، نظافت و بهداشت منازل می نمایند که امسال نیز با برگزاری کمپین خانه تکانی و مدیریت مصرف آب با شعار “در خانه تکانی ها یمان مراقب آب باشیم ” وبا همکاری و مشارکت شهروندان ، در مصرف آب صرفه جویی خواهیم کرد .
مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی با اعلام این مطلب گفت : همه ساله در این ایام شاهد افزایش چشمگیر مصرف آب به لحاظ نظافت و خانه تکانی منازل هستیم که در نتیجه آن با افت فشار شبکه آب در برخی از نقاط شهر روبرو می شویم به همین خاطر شرکت آب و فاضلاب استان به منظور مدیریت منابع و جلوگیری از هدر رفت آب با همکاری و مشارکت سازمان مردم نهاد ( NGO ) خانه محیط زیست اقدام به برگزاری کمپین خانه تکانی و مدیریت مصرف آب خواهد نمود .
وی در ادامه با اشاره به نقش و اهمیت آب را در اسلام و زندگی و حیات بشر و لزوم صرفه جویی در مصرف آب با توجه به شرایط و ویژگی های آب و هوایی و منابع آبی منطقه، زنان و بانوان خانه دار را به صرفه جویی و مدیریت مصرف آب در روزهای پایانی سال و آیین های خانه تکانی دعوت کرد.
وی ادامه داد : شرکت آب و فاضلاب استان نیز تلاش می کند با این حرکت و با هدف جلب توجه جامعه ، نگاه جامعه و مردم را به موضوع حیاتی آب معطوف نماید .
مدیر عامل شرکت در ادامه به اهداف کلی این طرح اشاره کرد وگفت : از اهداف کلی این طرح می توان به آگاه سازی و حساس سازی شهروندان در خصوص پیامدهای ناشی از مصرف بی رویه آب و اثرات زیانبار شوینده های شیمیایی در خانه تکانی های نوروزی اشاره کرد.
وی همچنین در خصوص اهداف جزئی این طرح نیز گفت : از اهداف دیگر این طرح می توان به افزایش سواد آبی ، ارائه الگوهای مناسب خانه تکانی و مصرف بهینه آب ، آگاهی رسانی در خصوص تاثیرات استفاده بی رویه از شوینده های شیمیایی بر آبهای زیرزمینی ، ارائه الگوی مدیریت مصرف شوینده های شیمیایی ، افزایش آگاهی عمومی در حوزه آب مجازی با محوریت مدیریت پسماند و دورریزهای غذایی و تقویت رویکرد مسئولیت اجتماعی و فرهنگ دیگرخواهی در راستای صیانت از منابع طبیعی و آبی کشور اشاره کرد .
مهندس ایمانلو افزود : در این راستا شرکت آب و فاضلاب استان امسال نیز برای سومین سال پیاپی اقدام به راه اندازی و ایجاد کمپین خانه تکانی و مدیریت مصرف آب با مشارکت و استفاده از ظرفیت و توانمدیهای سازمان مردم نهاد نموده است .
رئیس هیئت مدیره شرکت اضافه کرد : از مهمترین ابزار حصول توسعه پایدار استفاده ازظرفیت کارآمد و تاثیرگذار سازمانهای مردم نهاد در فرهنگ سازی ، جلب اعتماد و مشارکت همگانی می باشد که در سطح بین المللی ، ملی و استانی می توان از آن بهره برد .
مدیر عامل شرکت ادامه داد : با توجه به نقش و جایگاه ویژه ای که سازمانهای مردم نهاد در فرهنگ سازی مصرف بهینه آب دارند از این رو در این کمپین با حضور اعضای فعال سازمان مردم نهاد خانه محیط زیست در مناسبت ها و جشن های مختلف با استقرار مستمر در ایستگاههای برنامه ریزی شده جهت آموزش و ارتباط مستقیم و همچنین برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه بانوان، نسبت به ارائه آموزش های لازم و توزیع بسته های فرهنگی و آموزش چهره به چهره به شهروندان اقدام خواهد نمود .
مهندس ایمانلو در پایان گفت : خوشبختانه این طرح با توجه به تجربه موفق با هماهنگی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی و همچنین سازمان مردم نهاد خانه محیط زیست برای دومین سال پیاپی در ساسر کشور اجرا می شود .