آرمان تبریز؛دبیر نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای شهرداری تبریز گفت: تا پایان سال ۹۷ با ثبت دو هزار پیشنهاد در سامانه، نظام پیشنهادهای شهرداری تبریز وارد فاز اجرایی شده است.

آرمان تبریز؛دبیر نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای شهرداری تبریز گفت: تا پایان سال ۹۷ با ثبت دو هزار پیشنهاد در سامانه، نظام پیشنهادهای شهرداری تبریز وارد فاز اجرایی شده است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، فرزاد نظیری با اعلام این خبر افزود: این پیشنهادات توسط کارکنان و شهروندان ارائه و ثبت شده است

وی از حرکت پیشنهادها به سمت کیفی شدن خبر داد و اظهار داشت: انتشار فراخوان بهبود فرایند و روش های کاری، برگزاری جشنواره ایده های برتر در حوزه مدیریت شهری و ایجاد حرکتهای انگیزشی که از طرف دبیر خانه صورت پذیرفته باعث افزایش نرخ مشارکت کارکنان و شهروندان در سال ۹۷ نسبت به سال قبل از آن شده است.

فرزاد نظیری با بیان اینکه ایجاد زمینه های لازم برای بهره گیری از پیشنهادهای کارکنان مجموعه شهرداری تبریز و شهروندان همواره به عنوان یک الزام مطرح است، گفت: با استفاده از روش های مختلف درتلاش هستیم تا از مشارکت فعال کارکنان و شهروندان جهت حل مسائل و بهبود عملکرد مجموعه شهرداری و مدیریت شهری تبریز استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه مشارکت کارکنان و شهروندان به طرق مختلف امکان پذیر است، افزود: یکی از مهم­ترین و کارآمدترین روش­ها، “نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها” است که در ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به این موضوع پرداخته شده، بنابراین نتایج مطلوب این مسئله دربرخی سازمان ها به طور کامل مشهود است.

نظیری افزود: مقدمات برنامه ریزی لازم برای برگزاری آیین تجلیل و قدردانی از برترین های نظام پیشنهادهای شهرداری تبریز صورت گرفته است.