آرمان تبریز-رئیس کمیسیون نظارت، تحقیق و ارزیابی شورای شهر تبریز گفت: شهرداری تبریز طی سال ۹۷ پروژه هایی ماندگار و بزرگ اجرا کرد.

آرمان تبریز-رئیس کمیسیون نظارت، تحقیق و ارزیابی شورای شهر تبریز گفت: شهرداری تبریز طی سال ۹۷ پروژه هایی ماندگار و بزرگ اجرا کرد.

به گزارش خبرنگار ما ،علی آجودان زاده با اشاره به مشکلات اقتصادی و رکود در حوزه ساخت و ساز و صدور پروانه های ساختمانی طی سال جاری اظهار داشت: علی رغم تمامی این مشکلات شاهد بودیم که شهرداری تبریز هم در زمینه پرداخت حقوق کارکنان و ارائه خدمات مختلف به مردم و هم در زمینه اجرای پروژه های بزرگ، خوب و ماندگار در سطح شهر موفق کار کرد که جا دارد از شهردار پرتلاش تبریز تشکر و قدردانی کنم.

وی سپس با تاکید بر اینکه امسال شاهد کاهش درآمدها در بسیاری از حوزه ها بودیم، افزود: با این حال شاهد عملکرد خوب و موفق شهرداری تبریز طی سال جاری بودیم که تلاش مجموعه مدیریت شهری منطبق بر خواسته های شهروندان و با رضایت آنان انجام شد.

آجودان زاده ادامه داد: بودجه سال ۹۷ با اینکه دیر به تصویب رسید و این موضوع دشواری هایی برای شهرداری به همراه داشت ولی شاهد این بودیم که شهرداری با تمام قدرت پیش رفت و پروژه های مدنظر را اجرا کرده و به سرانجام رساند.

وی با اشاره به افتتاح خیابان جدید شهدای ارتش گفت: این پروژه یکی از نیازهای اساسی منطقه بود و به عنوان یک پروژه ماندگار با تلاش شهرداری تبریز به بهره برداری رسید.

این عضو شورای شهر تبریز سپس گفت: در بودجه سال ۹۸ دیگر تجربه بودجه ۹۷ را تکرار نکردیم و هم شهرداری بودجه را پیش از موعد به شورا ارائه کرد و شورا نیز با تمام توان لایحه بودجه را قبل از پایان سال به تصویب رساند و انتظار داریم همچون سال جاری پروژه های مدنظر در بودجه توسط شهرداری به خوبی اجرا شوند.