آرمان تبریز-شهردار منطقه5 تبریز در اولین روز کاری سال 1398 در جریان اقدامات معاونت خدمات شهری و اجرایی برای جلوگیری از سیل قرار گرفت.

آرمان تبریز-شهردار منطقه۵ تبریز در اولین روز کاری سال ۱۳۹۸ در جریان اقدامات معاونت خدمات شهری و اجرایی برای جلوگیری از سیل قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،، میرعلی اصغر نساج که برای تبریک عید نوروز در معاونت خدمات شهری حضور یافته بود گفت: امسال با تلاش پرسنل و کارگران خدمات شهری از نظر نظافت، پاکسازی عملکرد قابل تقدیری داشتیم.

وی افزود: با بارش هایی که شروع شده و ادامه خواهد داشت باید جلوی وقوع سیل و آسیب وارد شدن به اماکن عمومی و زندگی مردم گرفته شود.

نساج بر ضرورت پاکسازی و لایروبی مهرانه رود تاکید کرد و گفت: در زیر گذرها و اماکنی که امکان جمع شدن آب و وقوع سیل وجود دارد نیروهای خدماتی باید در آمادگی کامل قرار گیرند.