آرمان تبریزپروانه های ساختمانی صادره در یازده ماهه سال ۹۷ نسبت به زمان مشابه در سال قبل در کلانشهر تبریز افزایش یافته است.

آرمان تبریزپروانه های ساختمانی صادره در یازده ماهه سال ۹۷ نسبت به زمان مشابه در سال قبل در کلانشهر تبریز افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، محمد عزتی با اعلام این موضوع بیان کرد: آمار پروانه های ساختمانی صادره از شهرداری های مناطق دهگانه تبریز در یازده ماه جاری به تعداد ۱هزار ۸۵۳ فقره با زیربنای ۱میلیون و ۸۶۸هزار و ۴۳۱مترمربع می باشد. این در حای است که پروانه های ساختمانی در یازده ماهه سال ۹۶ به تعداد ۱هزار و ۷۵۴ فقره با زیربنای ۱میلیون و ۶۹۹هزار و ۶۰۰مترمربع صادر گردیده است.
عزتی همچنین اظهار امیدواری کرد که در صورت پرداخت تسهیلات بانکی کم بهره در محدوده های مشمول بازآفرینی شهری شاهد رونق ساخت و ساز در سال ۹۸ خواهیم بود.