آرمان تبریز-سرویس سیاسی ؛عضو مجمع نمایندگان آذربایجان غربی اعتقاد دارد برگزاری استانی انتخابات مجلس شورای اسلامی نباید زمینه نفوذ صاحبان ثروت و قدرت را به عرصه سیاست فراهم کند.

آرمان تبریز-سرویس سیاسی ؛عضو مجمع نمایندگان آذربایجان غربی اعتقاد دارد برگزاری استانی انتخابات مجلس شورای اسلامی نباید زمینه نفوذ صاحبان ثروت و قدرت را به عرصه سیاست فراهم کند.

سیدتقی کبیری ضمن ارزیابی برگزاری استانی انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: شیوه جدید انتخابات مجلس مزیت دارد اما باید برخی از زیرساخت ها برای اجرای آن فراهم شود تا رویه جدید به تهدید تبدیل نشود.

نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی در این راستا، اظهار کرد: در واقع مسائل مالی و پشتوانه تبلیغی امر مهمی است که باید در رویه جدید انتخابات قوه مقننه درنظر گرفته شود زیرا امکان نفوذ صاحبان قدرت و ثروت وجود خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه استانی شدن انتخابات قوه مقننه می تواند زمینه افزایش هزینه های انتخاباتی را فراهم کند، ادامه داد: در واقع اگر قرار باشد افراد به صورت فردی و مستقل به عرصه انتخابات وارد شوند، امکان فراهم کردن همه هزینه ها را نخواهند داشت از این رو تهدید ورود منابع ثروت و قدرت بوجود می آید.
سیدتقی کبیری

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه منتخبان ملت برای رفع مشکل مذکور، فراهم کردن زمینه فعالیت بیشتر احزاب را مدنظر قرار داده اند تا افراد از طریق لیست های انتخاباتی به مردم معرفی شوند، تصریح کرد: البته این مهم در حالیست که احزاب به معنای واقعی در کشور فعالیت ندارند و صرفا در زمان انتخابات به صورت قارچ گونه رشد می کنند.

بیشتر بخوانید؛

استانی شدن انتخابات ضمانتی برای ورود نخبگان به مجلس و ارتقاء دیدگاه ملی منتخبان ملت

برگزاری انتخابات به شیوه تناسبی کشور را ناخودآگاه به سمت حزبی شدن می‌برد

عضو مجمع نمایندگان آذربایجان غربی با اشاره به اینکه احزاب در مسائل مختلفی مانند موضوع گرانی، مشکلات اقتصادی و غیره کارویژه و طرحی ندارند اما برای انتخابات ها به طور جدی به عرصه وارد می شوند، افزود: در این بین باید یادآور شد در برخی از استانها مسائل قومی و مذهبی نیز وجود دارد که در شیوه جدید انتخابات قوه مقننه باید بر روی آن تامل بیشتری شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه استانی شدن انتخابات موجب خواهد شد حوزه های انتخابیه کوچکتر آسیب ببینند، خاطرنشان کرد: بنابراین امیدواریم کمیسیون تخصصی و مربوطه طرح مربوط به انتخابات قوه مقننه را با دقت بیشتری اصلاح کند تا شاهد رفع مشکلات باشیم.

  • منبع خبر : خانه ملت