مهر تبریز- قفل و زنجيرکردن دفترکانون بازنشستگان و پلمپ و تعطيل کردن محل شرکت تعاوني مصرف کارکنان اداره کل حفاظت محيط زيست استان آذربايجانشرقي چه هدفي را دنبال مي کند .

مهر تبریز- قفل و زنجیرکردن دفترکانون بازنشستگان و پلمپ و تعطیل کردن محل شرکت تعاونی مصرف کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجانشرقی چه هدفی را دنبال می کند .

به گزارش خبرنگار ما ؛فرمانده سابق یگان حفاظت محیط زیست استان ومسئول فعلی نمایندگی کانون بازنشستگان محیط زیست در استان دراین خصوص می گوید بیش از ۱۰ماه است حق ورود به اداره کل ودفتر نماینگی خود را ندارند.

حاج محمدحسن احمدزاده عنوان می کند ؛محل ورودی به دفتر فعالیت کانون بازنشستگی مستقر در ادره کل حفاظت محیط زیست استان بنابه دستور آقای حمید قاسمی قفل و زنجیر شده وعملا ایشان با هرگونه ترددیا فعالیت این پیشکسوتان درکانون بازنشستگان مخالف هستند وبا درخواست مجموعه پیشکسوتان درچند ماهه گذشته وبرگزاری جلسه ای باشخص ایشان هیچگونه گشایش در روند این امر صورت نگرفته ودلایل شخصی ایشان باعث گردیده که این پیشکسوتان از حقوقی که قانون برایشان در نظر گرفته به دلایل نامشخص جلوگیری می نماید.

براساس همین گزارش شرکت تعاونی کارکنان حفاظت محیط زیست استان نیزطبق مداخلات آقای قاسمی از سال ۹۲با مشکل مواجه بوده و نهایتا از ابتدای سال۱۳۹۷با بهانه قرار دادن نظر کمیسیون ماده۱۰۰شهرداری در مورد محل فعالیت شرکت تعاونی مصرف ومشکل آفرینی شخص ایشان برای اعضاءوهئیت مدیره به حالت تعلیق در آمده ونصبیات واموال وتاسیسات موجود در آن محل برابر دستور ایشان تخریب وحیف ومیل شده است.

وسرمایه ای که کارکنان این اداره کل در شرکت داشتند با ملاحظات اقتصادی جامعه ارزش خود را از دست داده و ضرر جبران ناپذیری از لحاظ مادی در این ایام که تمام اهتمام مسئولین کمک به معیشت اقتصادی اهاد مردم است متاسفانه نحوه رفتار وبرخورد این مدیر که از سازمان دیگر مامور به خدمت در محیط زیست است تا کنون موجب خسارات مادی و معنوی زیادی بر مجموعه علی الخصوص به شرکت تعاونی مصرف کارکنان وکانون بازنشستگان گردیده وباعث ایجاد ناراضایتی در پرسنل شاغل وبازنشسته گردیده است.

با وجود تقاضای مساعدت از مسئولین استانی و ریاست سازمان بازنشستگی کشوری ومساعدت همیاری آنها متاسفانه  آقای قاسمی بامنطق کور به توصیه های هیچکدام ارجی ننهاده و نهایتا با اقدامات غیر اصولی اهداف سیاسی خود را براین مجموعه ونیروهای زحمت کش آن تحمیل نموده است .

این اقدامات در حالی توسط ایشان انجام می گیردکه اهداف زیست محیطی استان در اثر سوء مدیریت ایشان در تمام بخش ها از جمله بخش محیط طبیعی و بخش محیط انسانی با چالش های جدی مواجه می باشد که در طول ۴۰ سال اخیر دراستان بی سابقه است .

به طوری که در آخرین نظر سنجی برنامه مطالبه نیز کاملا مشخص گردید که بیش از ۸۵درصدمخاطبین از عملکرد ایشان ناراضی هستندکه متاسفانه در سایه بی توجهی وبی تفاوتی مسئولین سازمان حفاظت محیط زیست کشور این بحرانها روز به روز در حال افزایش می باشد.

این خبرگزاری حق انتشار جوابیه برای مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان آذربایجانشرقی را محفوظ می داند .

  • منبع خبر : خبرگزاری آریا