آرمان تبریز- محمد کلامی مدیر کل کمیته امداد استان آذربایجان شرقی در تشریح تفاهم نامه همکاری بین کمیته امداد استان و سازمان حمل و نقل بار درون شهری تبریز گفت: ارائه خدمات موثر به مددجویان و استفاده از ظرفیت طرفین در جهت بهبود فضای کسب و کارهای شهری در حوزه حمل و نقل برای افراد تحت پوشش از اهداف مهم این همکاری است.

آرمان تبریز- محمد کلامی مدیر کل کمیته امداد استان آذربایجان شرقی در تشریح تفاهم نامه همکاری بین کمیته امداد استان و سازمان حمل و نقل بار درون شهری تبریز گفت: ارائه خدمات موثر به مددجویان و استفاده از ظرفیت طرفین در جهت بهبود فضای کسب و کارهای شهری در حوزه حمل و نقل برای افراد تحت پوشش از اهداف مهم این همکاری است.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، وی تحقق روحیه کار و ساماندهی اشتغال در بسترهای فیزیکی و مجازی را از اهداف دیگر این تفاهم نامه برشمرد و افزود: تحقق این همکاری کمک شایانی به کاهش ترافیک شهری و حراست از محیط زیست می کند.
مدیر کل کمیته امداد استان در بیان تعهدات کمیته امداد جهت انجام این همکاری مشترک، گفت: بعد از شناسایی مددجویان توانمند و معرفی به سازمان، آموزش های لازم ارائه و تسهیلات ارزان قیمت به مجریان اعطا خواهد شد.
وی تسریع و تسهیل در فرآیند صدور پروانه برای مددجویان در حوزه حمل و نقل بار شهری را از جمله تعهدات سازمان حمل و نقل بار شهری عنوان کرده و افزود: برای صدور مجوز به مددجویان معرفی شده، تخفیف ۳۰ درصدی اعمال خواهد شد.
کلامی بیان کرد: در اختیار گذاشتن ایستگاه پیک موتوری در مناطق تبریز جهت استقرار مدجویان مجری طرح، صدور مجوز وانت تلفنی با حداکثر تخفیف ممکن از دیگر تعهدات سازمان حمل و نقل بار شهری در این تفاهم نامه است.
وی ادامه داد: طرفین جهت برگزاری دوره های آموزشی و مهارت افزایی در زمینه های تعریف شده نیز همکاری مشترک خواهند داشت.