آرمان تبریز- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: پیش بینی می شود سال زراعی جاری 950 هزارتن گندم در آذربایجان شرقی برداشت شود.

آرمان تبریز- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: پیش بینی می شود سال زراعی جاری ۹۵۰ هزارتن گندم در آذربایجان شرقی برداشت شود.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس ایوب ایرانی فام در جلسه منطقه ای داشت محصولات پائیزه هشترود با بیان این که پیش بینی می شود سال زراعی امسال از مزارع دیم و آبی آذربایجان شرقی بیش از ۹۵۰ هزار تن گندم برداشت شود گفت: از این مقدار ۶۵۰ هزار تن به صورت مازاد از کشاورزان خریداری خواهد شد.

وی از تامین شدن کود و نهاده های کشاورزی در استان خبر داد و افزود: کود مورد نیازکشاورزان برای بهاره به تدریج در اختیار شهرستانها قرار خواهد گرفت.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان هم گفت: برای تامین ادوات کشاورزی و استفاده نکردن از گاوآهن های خاک برگردان در سال گذشته ۴۸ دستگاه ادوات الگوئی کشاورزی حفاظتی با هزینه ۵ میلیارد و ۵۳۳ میلیون ریال و امسال نیز ۳۴ دستگاه با هزینه ۶ میلیارد و ۳۶۴ میلیون ریال در اختیار کشاورزان قرار گرفته است .

مهندس نادر زارع تالی با اشاره به اینکه سال گذشته در ۷۲ هزار و ۸۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان عملیات کم خاک ورزی و بی خاک ورزی اجرا شده است گفت: برای امسال ۷۸ هزار و ۳۳۰ هکتار هدف گذاری شده است