آرمان تبریز-حميد آرش‌آزاد توجه: لطفاً با آهنگ «نيش‌ ناش، نيناناش...» به همراه مخلفات مربوطه خوانده شود

آرمان تبریز-حمید آرش‌آزاد توجه: لطفاً با آهنگ «نیش‌ ناش، نیناناش…» به همراه مخلفات مربوطه خوانده شود

یک بار دگر رفت زمستان، عمو نوروز
برخیز و بیا، تند و شتابان، عمو نوروز
سهمیّه‌یِ نوروزیِ بنزین چو ندادند
با باد بیا جانبِ ایران، عمو نوروز
طیّاره گران است، قطار و اتوبوس هم
منّت بکش از گیوه‌ی ارزان، عمو نوروز
دادند حقوق، عیدی و پاداش و مواجب
شد پانصد هزار و دو- سه تومان، عمو نوروز
با این همه ثروت، چه کنم گر نروم من
یک ماه به دانمارک و به آلمان، عمو نوروز؟!
البتّه به همراهِ زن و بچه و غیره
تا خوش گذرد بر من و ایشان، عمو نوروز
هی نشر اکاذیب نکن، شایعه پرداز!
هر لحظه نگو هرزه و هذیان، عمو نوروز
اصلاً چه کسی گفته: برای «فاطی» این پول
حتّی نشود قیمتِ «تُنبان» عمو نوروز؟!
این حرف دروغ است که زیرِ خطِ فقریم
یا این که رسیده‌ست به لب، جان، عمو نوروز
با این همه پولی که به ما گشته کرامت
هستیم از اشراف و از اعیان، عمو نوروز
امسال غمی نیست که صد میلیون و اندی
باشند به من یک سره مهمان، عمو نوروز
«نفت» است سر سفره، هر اندازه بخواهند
همراهِ شعارات فراوان، عمو نوروز
یک عالمه وعده، دو- سه میلیارد نصیحت
البتّه به دست آمده آسان، عمو نوروز
داریم کلم سنگیِ اعلا، آناناس چیست؟
موز نیست اگر، هست بادمجان، عمو نوروز
البتّه فقط خواهشم این است ز مهمان
هرگز نشود زار و هراسان، عمو نوروز!
کمبود نداریم، بیا تا که ببینی
هر چیز فراوان شده الآن، عمو نوروز
هر شهر که بینی، شده پُر دود هوایش
چون خودروِ ملّی دهد احسان، عمو نوروز
هر لحظه شعار است که ریزد به سرِ ما
هر دم برسد وعده چو باران، عمو نوروز
چون میش و بُز و غیره گران در اینجا
«آرش» بکند جان به تو قربان، عمو نوروز