آرمان تبریز-ستاد نوروزی استقبال از میهمانان نوروزی کلان شهر ! تبریز (شهرداری، شورای اسلامی شهر و فرمانداری و ... ) با بیش از ۱۳۹۸ چاله، دست انداز، خیابان و کوچه ناهموار و پینه خورده میزبانی شرمسار خواهد بود.

آرمان تبریز-پیمان پاکمهر؛ستاد نوروزی استقبال از میهمانان نوروزی کلان شهر ! تبریز (شهرداری، شورای اسلامی شهر و فرمانداری و … ) با بیش از ۱۳۹۸ چاله، دست انداز، خیابان و کوچه ناهموار و پینه خورده میزبانی شرمسار خواهد بود.

 مجموعه های عریض و طویل که با پول بیت المال مردم مظلوم و همیشه در صحنه، اداره می شوند امسال سرافکنده تر از پارسال نه تنها نخواهند توانست غبار کفش میهمان را سرمه چشم کنند بلکه غبار خیابان هایی که شبیه کوچه های پر سنگلاخ روستا شده اند بر کفش و کت و شلوار آقایان و اتومبیل واکس خورده و مانتوهای جلو باز و لباس های پولک دار و براق و جین های اسلش بانوهای میهمان خواهد نشست.

 به گفته برخی از جامعه شناسان و شهرسازان، [تبریز امروز] در حال تبدیل به شهر [اولین ها در بی تدبیری] است.

 اگر عمو نوروز با اتومبیلش در پایتخت گردشگری ۲۰۱۸ بگردد احتمالا کمک فنرهایش بشکند.

آلودگی هوا و محیط زیست، افزایش سرطان، راه بندان و ترافیک خیابان ها، عدم اجرای طرح ترافیک، پارک دوبل، چاله ها و دست انداز های اعصاب خورد کن و مستحلک کننده اتومبیل ها و … در تبریز و حاشیه آن اغلب ناشی از سو مدیریت و بی تدبیری مسیولان و بی توجهی مردم است.