آرمان تبریز- رضا موقر ؛ رد پای جریان نفوذ و نحله های فکری انحرافی در وضعیت کنونی محیط زیست آذربایجانشرقی دیده میشود.

آرمان تبریز-رضا موقر؛ رد پای جریان نفوذ و نحله های فکری انحرافی در وضعیت کنونی محیط زیست آذربایجانشرقی دیده میشود.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،بر اساس تحلیلهای واقع گرایانه و عینی استکبار جهانی با شدت و حدت تمام جریان نفوذ جرثومه های خود در بدنه مدیریتی کشور و در بخشهای مهم اقتصادی از ابتدای پیروز ی انقلاب اسلامی در دستور کار خویش قرار داده است .
و همچنان شاهد ظهور و بروز نشانه هایی از آن در جامعه هستیم .نفوذیها در اولین اقدام خود را به شکلی در می آورند که مورد اعتماد و پذیرش گردند و بعد از جلب اعتماد سناریوی ارابانشان را مو به مو به اجرا میگذارند. یکی از شاخصه های جریان نفوذ در کشور ما این است که سعی کنند عکس فرمایشات رهبری معظم و معزز انقلاب در کشور پیاده شود . به عنوان مثال :
حضرت آقا سال ۹۷ را سال حمایت از کالای ایرانی نام نهادند . در پایان سال شاهد بالا رفتن نرخ کالای ایرانی هستیم . پسته از ۱۲۰ الی ۳۰۰ هزارتومان ، حبوبات همچنین گوشت از ۴۵ هزار تومان اول سال تا ۱۲۰ هزار تومان پایان سال! وقص علی هذا

حضرت آقا میفرمایند مطالبه گر باشید تا جریان نفوذ با عدم پاسخگویی و انفعال ، خود را نشان دهد و شناسایی شود.یک دفعه می بینیم مطالبات به حق مردم به حاشیه کشیده میشود و با تهمتهای ناروا و انگ زدنهای بیمورد مطالبات بی پاسخ میماند.

هرکس که در مقابل این نفوذیهایی که به صورت زنجیر وار بهم چسبیده اند و به شدت از هم حمایت میکنند قد علم کند محکوم به بیسوادی ، عوام بودن؛ نا پختگی و کم تجربه گی میشود. از طرف دیگر نحله هی فکری انحرافی نیز که جرثومه های آنها در ظاهر تواب ولی همچنان درباطن هنوز ازنحله فکری منحرفشان تبعیت میکنند بسیار قابل تامل است. چرا که هر دو گروه در راستای تخریب و از هم پاشیدن ایران اسلامی هم قسم شده اند و از وضعیت موجود نیز میتوان به خوبی به بعضی از نتیجه این اتحاد اشاره کرد.
با بررسی اوضاع زیست محیطی استان آذربایجانشرقی و آشفتگی تام در این مورد؛ اینجانب رد پای نفوذ خود باختگان به ظاهر موافق نظام و نحله های فکری منحرف را آشکارا می بینیم.

  • منبع خبر : خبرگزاری آریا