آرمان تبریز-رئیس جهاد کشاورزی شهرستان آذرشهر در گفتگوی اختصاصی با خبرنگارما در آذرشهر در مورد محل عرضه میوه های دولتی گفت: فردا قبل از ظهر محل غرفه های عرضه میوه مشخص میشود.

آرمان تبریز-رئیس جهاد کشاورزی شهرستان آذرشهر در گفتگوی اختصاصی با خبرنگارما در آذرشهر در مورد محل عرضه میوه های دولتی گفت: فردا قبل از ظهر محل غرفه های عرضه میوه مشخص میشود.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛مهندس مجید حسنی خاطر نشان کرد: در شهرهای آذرشهر، گوگان، ممقان و تیمورلو عرضه میوه خواهیم داشت که بیشترین سهم از آن آذرشهر با ۱۵ غرفه می باشد.
وی با اشاره به اینکه موجودی میوه به نرخ مصوب و دولتی به مقدار کافی هست لذا از شهروندان خواست نگران کمبود میوه نباشند و میوه خود را از غرفه های مشخص شده تهیه کنند .
حسنی تاکیدکردشهروندان از مراجعه به اداره جهاد کشاورزی شهرستان آذرشهر مراجعه در این خصوص خودداری نمایند خبر:مهدی دهقانی