آرمان تبریز-اعضای شورای اسلامی شهر تبریز طرح پیشنهادی شهرداری برای تخصیص اعتبار ویژه به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان را تصویب کردند.

آرمان تبریز-اعضای شورای اسلامی شهر تبریز طرح پیشنهادی شهرداری برای تخصیص اعتبار ویژه به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز-طرح شهرداری تبریز مبنی بر تخصیص اعتبار از محل درآمدهای پیش‌بینی نشده  به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان به اتفاق آرا به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تبریز رسید و مقرر شد ماسک و مواد ضدعفونی خریداری شده از این محل، به صورت رایگان در مناطق کم برخوردار  و حاشیه‌نشین شهر توزیع شود.