آرمان تبریز-شهردار منطقه ۵ تبریز گفت : اکیپ های دو معاونت خدمات شهری و اجرایی و همچنین فنی و عمرانی این منطقه روزانه با ۶ اکیپ کارگاهی لکه گیری آسفالت در معابر اصلی و فرعی را انجام می دهند که این طرح خدماتی تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

آرمان تبریز-شهردار منطقه ۵ تبریز گفت : اکیپ های دو معاونت خدمات شهری و اجرایی و همچنین فنی و عمرانی این منطقه روزانه با ۶ اکیپ کارگاهی لکه گیری آسفالت در معابر اصلی و فرعی را انجام می دهند که این طرح خدماتی تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ما، میر علی اصغر نساج گفت : از اول اسفندماه لکه گیری آسفالت در معابر اصلی همچون جاده تهران، اتوبان پاسداران ، ورودی باغمیشه و میدان شهید فهمیده انجام شده و این طرح خدماتی در معابر دیگر سطح حوزه نیز شروع شده است.

او همچنین گفت : پس از پایان لکه گیری آسفالت  معابر اصلی درمعابر شهرک های باغمیشه، کوی نصر ، بارنج ،استانداری نیز این پروژه شروع شده است.

نساج در ادامه با بیان اینکه تا یازدهمین روز از اسفند ۶۰۰ تن آسفالت برای لکه گیری استفاده شده است اظهار داشت: اکیپ های معاونت های فنی و عمرانی و خدمات شهری و اجرایی تاکنون ۶۰۰ تن آسفالت برای چاله زدایی در معابر استفاده کرده اند.

او در پایان گفت : چاله زدایی معابر طبق زمانبندی در سطح حوزه اجرا می شودو پس از پایان معابر اصلی  اقدام به اصلاح وضعیت آسفالت  محلات می شود.