آرمان تبریز-حضور سرکار خانم رویا ظفری به عنوان بهترین داور استان آذربایجان شرقی در لیگ برتر فوتبال کشور به عنوان تنها داور فوتبال از دو استان آذربایجان غربی و شرقی

آرمان تبریز-حضور سرکار خانم رویا ظفری به عنوان بهترین داور استان آذربایجان شرقی در لیگ برتر فوتبال کشور به عنوان تنها داور فوتبال از دو استان آذربایجان غربی و شرقی