آرمان تبریز-سرویس اقتصادی ؛نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس گفت: در صورتی که به دنبال حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط هستیم باید بانک ها را وارد میدان عمل کنیم:در صورتی که بانک‌ها به میزان بدهی بنگاه‌های اقتصادی، در این بنگاه‌ها سهامدار شوند بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود.

آرمان تبریز-سرویس اقتصادی ؛نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس گفت: در صورتی که به دنبال حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط هستیم باید بانک ها را وارد میدان عمل کنیم:در صورتی که بانک‌ها به میزان بدهی بنگاه‌های اقتصادی، در این بنگاه‌ها سهامدار شوند بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود.

دکتررضا علیزاده نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگارخانه ملت با اشاره به نقش بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط (SME)در توسعه اقتصاد، گفت: بنگاه‌های کوچک و متوسط سهم زیادی در اشتغال و تولید کشور دارند این در حالی است که شرایط اقتصادی کنونی باعث تعطیلی بسیاری از این بنگاه‌ها یا کاهش ظرفیت تولیدی آنها شده است.

نماینده مردم شهرستان ورزقان، خاروانا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط اقتصادی، افزود: دشواری در تامین نقدینگی، سرمایه در گردش و بدهی‌های که این بنگاه‌ها به بانکها و موسسات اعتباری دارند از اصلی ترین مشکلات آنها است.

بازپرداخت تسهیلات بانکی یکی از دغدغه‌های بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط

وی با بیان اینکه راهکارهایی که تاکنون برای بهبود شرایط SMEها به کار گرفته شده مسکن است نه درمان اصلی، یادآور شد: رفع مشکلات این بنگاه‌ها به تسهیلات زیادی نیاز دارد در حالیکه سرمایه در گردش اندکی برای آنها در نظر گرفته می‌شود؛ با این مبلغ نه تنها مشکلات و گره‌های بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ حل نمی‌شود بلکه بر میزان مسائلی که این بنگاه‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند روز به روز افزوده می‌شود. بازپرداخت تسهیلات بانکی یکی از دغدغه‌های بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط است.

در صورتی که به دنبال حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط هستیم باید بانک ها را وارد میدان عمل کنیم

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در صورتی که به دنبال حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط هستیم باید بانک ها را وارد میدان عمل کنیم؛ در صورتی که بانک‌ها به میزان بدهی بنگاه‌های اقتصادی، در این بنگاه‌ها سهامدار شوند بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود. با تحقق این مهم از یک سو بدهی بنگاه‌ها تهاتر و از سوی دیگر سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی تامین می‌شود.

علیزاده ادامه داد: در صورت سهامدار شدن بانک‌ها در بنگاه‌های اقتصادی کوچک، بسیاری از مشکلات این بنگاه‌ها مانند بدهی‌های معوق، سرمایه در گردش و… حل می‌شود در صورت تحقق این مهم واحدهای تولیدی تمام توان و نیرو خود را برای تولید به کار می‌برند؛ پس از رفع مشکلات SMEها و افزایش ظرفیت تولید این بنگاه‌ها می‌توانند از محل درآمد و سود به دست آمده، سهام خود را از بانک‌ها را بازپس گیرند.

بدهی ۲۰ میلیاردی تومانی بنگاه‌های اقتصادی با وام‌های ۲ میلیاردی تومانی پرداخت نمی‌شود

وی گفت: در حال حاضر که برخی بنگاه‌ها ۲۰ میلیارد تومان بدهی معوق دارد پرداخت وام‌های ۲ میلیارد تومانی از محل رونق تولید، نه تنها مشکلی از این بنگاه‌ها حل نمی‌کند بلکه اعتبارات کم را نیز از بین می‌برد در واقع این رویه به نوعی پاک کردن صورت مسئله است که منابع را هدر می‌دهد.

این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: اگرچه وزات صمت به دنبال بهبود شرایط و حفظ وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی است اما باید تدبیر ویژه ای برای حل مشکلات آنها اندیشیده شود.

۷۰ درصد اشتغال کشور در بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط مستقر است

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در صورتی که شرایط بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط بهبود پیدا کند اشتغال بسیاری ایجاد و چرخه تولید تکمیل می‌شود و روز به روز شرایط بهتر می شود؛ ۷۰ درصد اشتغال کشور در بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط مستقر است و این بنگاه‌ها بخش عمده ای از مواد مودنیاز تولید و صنایع مادر را تامین می‌کنند