آرمان تبریز-معاون خدمات شهری منطقه ۸ تبریز از اجرای نقاشی دیواری ۳بعدی در دیوارهای پیاده راه مقصودیه خبر داد.

آرمان تبریز-معاون خدمات شهری منطقه ۸ تبریز از اجرای نقاشی دیواری ۳بعدی در دیوارهای پیاده راه مقصودیه خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، ابراهیم پور ضمن اعلام خبر فوق افزود: طی ماه های اخیر بسیاری از دیوارهای بد منظر شهری که به حال خود رها شده بودند، توسط واحد زیباسازی منطقه هشت منقش به تصاویر گرافیکی مختلف شدند که بر زیبایی معابر شهری تاثیر مثبتی گذاشته است.

ابراهیم پور در خصوص موضوعیت نقاشی دیواری مقصودیه گفت: در نقاشی دیواری پیاده راه مقصودیه از تصاویر گرافیکی زیبا و منحصر بفرد استفاده شده که منجر به شادابی محیطی این مسیر شده است.

معاون خدمات شهری منطقه هشت در پایان از تداوم اجرای نقاشی دیواری ها در قالب طرح استقبال از بهار در سطح منطقه خبر داد.