آرمان تبریز-در آخرین روز از پاییز سال ۱۳۹۸ با حضور مسولان کشوی و استانی عملیات اجرایی کارخانجات تولید ۱۰۰ هزار تنی کاتد مجتمع مس سونگون آغاز می شود.

آرمان تبریز-در آخرین روز از پاییز سال ۱۳۹۸ با حضور مسولان کشوی و استانی عملیات اجرایی کارخانجات تولید ۱۰۰ هزار تنی کاتد مجتمع مس سونگون آغز می شود.