آرمان تبریز-استاندار آذربایجان شرقی در آئین تجلیل از پژوهش‌گران و فناوران برتر کشور به عنوان استاندار برگزیده در حمایت از پژوهش و فناوری مورد تجلیل قرار گرفت.

آرمان تبریز-استاندار آذربایجان شرقی در آئین تجلیل از پژوهش‌گران و فناوران برتر کشور به عنوان استاندار برگزیده در حمایت از پژوهش و فناوری مورد تجلیل قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛در این آئین که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد، استانداران آذربایجان شرقی، فارس و خوزستان به عنوان استانداران برگزیده در حمایت از پژوهش و فناوری معرفی شدند.
انتخاب استانداران برگزیده حامی پژوهش و فناوری، بر اساس مستندات مربوط به برنامه‌ها و فعالیت‌های پژوهشی استانداری‌های کشور از سوی مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور انجام شده است.
در آئین تجلیل از پژوهش‌گران و فناوران برتر کشور همچنین از روسای سه دانشگاه کشور از جمله دانشگاه تبریز به عنوان دانشگاه‌های برتر در حوزه پژوهش و فناوری و ۲۳ پژوهش‌گر و فناور برتر از جمله دکتر بابک قنبرزاده، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز قدردانی شد.