آرمان تبریز-همایس چالشها و آسیب های هم خانگی در دانشجویان با حضور کارشناسان مراکز مشاوره و همیاران سلامت  روان دانشگاههای منطقه سه کشور، مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی استاندارآذربایجانشرقی و اساتید گروه روانشناسی  به همت مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه  تبریز برگزار شد.

آرمان تبریز-همایس چالشها و آسیب های هم خانگی در دانشجویان با حضور کارشناسان مراکز مشاوره و همیاران سلامت  روان دانشگاههای منطقه سه کشور، مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی استاندارآذربایجانشرقی و اساتید گروه روانشناسی  به همت مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه  تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر شهرام واحدی رئیس مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه  تبریز در این همایش گفت: این سمینار یک روزه با هدف آشنایی بیشتر با چالش های زندگی دانشجویان در سراهای دانشجویی و  آسیب شناسی هم خانگی دانشجویان غیر بومی با مشخصه های فکری و فرهنگی مختلف، تاثیر روانی زندگی خوابگاهی در امر آموزش و مراحل بعدی زندگی افراد، وظیفه متولیان امور سراهای دانشجویی و زیرساخت های لازم  برای بهبود کیفیت  زندگی در این سراها برگزار شد.

دکتر منصور بیرامی استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز نیز در این نشست  با اشاره  به فرصت ها، چالش ها و آسیبهای موجود در هم خانگی دانشجویی با توجه  به محیط غیر بومی و نا آشنا با فرهنگ ها و سنت های آموخته شده در دوران  قبل از دانشگاه و تغییرات اساسی درنوع  مرادوات و برخوردهای دانشجویان  با همدیگر و  دوری از محیط خانواده گفت: هم خانگی دانشجوئی به عنوان بخشی اجتناب ناپذیر در زندگی افراد غیر بومی در دانشگاه هاست و اگر متولیان  فرهنگی، رفاهی و آموزشی دانشگاه به  حساسیت مسائل توجه نکنند، اثرات سوئی را  در حین تحصیل و  در دراز مدت در زندگی دانشجویان  بوجود می آورد که  این مشکلات  فرصت دانشجوئی و علم آموزی را تبدیل  به تهدید روانی و اجتماعی برای دانشجویان می کند.

وی در ادامه بر لزوم ارائه خدمات  اصولی  و علمی مبتنی بر آموزهای روانشناختی توسط متولیان  امر برای دانشجویان مقیم در خوابگاه ها مخصوصا دانشجویان سال اولی تاکید کرد.

دکترفاطمه گلابی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز هم در این همایش ضمن بیان آمار و ارقام گرایش به هم خانگی در جوامع، چالش های موجود و تاثیر آنها بر سلامت اجتماعی جوانان بر وجود موضوع هم خانگی به عنوان یکی از آثار زندگی مدرن درخصوص  نحوه تعامل با مسئله هم خانگی مطالبی را ارایه کرد.