آرمان تبریز-معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه پنج گفت : بزرگراه دو کمال در حد فاصل جاده تهران تا میدان شهید فهمیده لایروبی و‌پاکسازی شد.

آرمان تبریز-معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه پنج گفت : بزرگراه دو کمال در حد فاصل جاده تهران تا میدان شهید فهمیده لایروبی و‌پاکسازی شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، این مطلب را مهندس ناصر جعفری اعلام کرد و افزود: به منظور جلوگیری از آسیب های احتمالی ناشی از سیل مسیر بزرگراه دو کمال لایروبی شد. وی درادامه بابیان اینکه با پاکسازی این مسیر توسط معاونت خدمات شهری و اجرایی منطقه پنج در مسیر دو کمال هرگونه نخاله جمع آوری شده است گفت : در حدفاصل مسیر جاده تهران تا میدان شهید فهمیده به طول ۵ کیلومتر بزرگراه در دو کمال لایروبی و پاکسازی انجام وبه پایان رسیده است.