آرمان تبریز-معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس از سفر دبیران اول و دوم سفارت ژاپن به منطقه آزاد ارس در روزهای آتی خبر داد.

آرمان تبریز-معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس از سفر دبیران اول و دوم سفارت ژاپن به منطقه آزاد ارس در روزهای آتی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما، صفر شاسفند با اعلام این خبر گفت: دبیران اول و دوم سفارت ژاپن روز شنبه ۱۸ اسفند با سفر به منطقه آزاد ارس از این منطقه بازدید می کنند.
وی عنوان کرد: جلسه با مسئولان سازمان منطقه آزاد ارس و مسئولین گمرک جلفا از جمله برنامه های اصلی این سفر یک روزه خواهد بود.
شاسفند تصریح کرد: بازدید از بازارچه های مرزی، پایانه مرزی، گمرک جلفا و آشنایی با عملیات گمرکی در مرز ارس از جمله اهداف اصلی این سفر است.
شاسفند با اشاره به سایر برنامه های این بازدید، افزود: بازدید از سایت های کشاورزی، صنعتی و انبار های منطقه آزاد ارس و بازدید از کاروانسرای خواجه نظر در برنامه این سفر گنجانده شده است.
وی خاطرنشان کرد: آشنایی با ظرفیت های منطقه آزاد ارس در حوزه تجارت، صنعت و گردشگری از جمله اهداف سفر دبیران اول و دوم سفارت ژاپن به ارس است و گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی طرفین در این سفر پیش بینی می شود.
ایازی خبرنگار آریا​